Avauspuheenvuoroni kansallisen Veteraanipäivän juhlassa 27.4.2012

Share |

Perjantai 27.4.2012 - Satu Koskinen


Arvoisat sotiemme veteraanit, Lotat,miehet ja naiset, hyvä juhlayleisö.

Kansallista sotaveteraanien päivää on juhlittu vuodesta 1987.

Tällä kertaa päivän teema on

"Jälleenrakentamisen sankarit".

Ja sitähän te - kunnioitetut sotiemme veteraanit olette. 

Suomi elää- jälleen- rakennemuutoksen aikaa. Vallalla on ajatus keskittyneestä Suomesta, jossa ihmiset siirtyvät, valtion rohkaisemana, lähelle palveluita, jotta saavutetaan kustannussäästöjä.

Samaan aikaan kaupunkiseuduilla puhutaan liian nopeasta väestökasvusta, joka vaikeuttaa rakentamista ja liikennettä.

Tarvittaisiin lisää tilaa elämiseen.

Karstula näyttäytyy tässäkin asiassa hyvässä valossa.

Meillä on tilaa elää. Asunnon täältä saa kohtuullisella hinnalla, kirkolta tai sivukyliltä. Harrastusmahdollisuudet ovat hyvät, kaikenikäisille. Löytyy kulttuuritapahtumia ja toisaalta kaunista luontoa, jossa voi nauttia puhtaasta ilmasta ja vaikkapa vain hiljaisuudesta.

Meiltä puuttuu työtä.

Tarvittaisiin uusia yrityksiä ja sitä kautta uusia työmahdollisuuksia seudullemme. Tämän päivän uudisraivaajien tulisi olla yhtä rohkeita ja ennakkoluulottomia, niin kuin tekin- Kunnioitetut veteraanimme- aikoinaan olitte.

On helppoa kehittämistä sijoittaa sinne, missä kehitystä tapahtuu joka tapauksessa. Kahden miljoonan investointiraha suurkaupunkiin hukkuu byrokratiaan ja välillisiin kustannuksiin. Kahdella miljoonalla pienellä paikkakunnalla luodaan uusia alkuja ja avauksia, jotka näkyvät varmasti paikkakunnan työllisyystilanteessa kauan. Olisi rohkeaa kääntää ajattelu tässä kohdassa toisinpäin. Julkisella rahalla tehtäviä hankkeita tulisi enenevässä määrin siirtää niille alueille, joilla työllisyys tai ikärakenne sitä vaatii. 

Olisi kunnalle kuin kunnalle lottovoitto saada alueelleen sata henkeä työllistävä konttorirakennus. Miksi nämä lottovoitot aina menevät kaupunkeihin?

Juhlapuheissa Suomi halutaan pitää asuttuna reunojaan myöten.

Niin tässäkin puheessa.

Keskittäminen ja kaupungistaminen eivät ole ratkaisu hyvinvoivaan ja tasaisesti kehittyvään Suomeen. Myös maaseudulle tulee antaa mahdollisuus kasvaa ja kehittyä.

Arvoisat Sotiemme veteraanit,

Me jälkipolvet olemme teille velkaa sen, että pidämme tästä kansallisomaisuudestamme Suomesta hyvää huolta. Periaate, että talo jätetään uudelle sukupolvelle paremmassa kunnossa kuin se oli kun se itse otettiin vastaan, on edelleen paras oppi liiketaloudessa.

Arvoisa juhlayleisö,

näillä sanoilla haluan toivottaa Teille hyvää kansallista veteraanipäivää.

Avainsanat: alueellinen tasa-arvoisuus, yrittäjyys, työ