Tie teille ja meille

Share |

Torstai 3.7.2014 - Satu Koskinen


Tiedämme tarkkaan kuinka paljon meillä on pikiteitä ja kuinka paljon sorateitä.  Kunnostuksista varmasti löytyy tilastoa ja teiden kuntoa on tienpitäjän jo lainkin puitteissa seurattava.

Tie on kulutustavaraa - Kun se kerran on rakennettu, on varmaa, että sitä on vuosittain kunnostettava jollain tavalla. Talvella tehdään lumenaurausta ja suolausta, kesällä lanausta tai lakaisua, tiemerkkien uudelleen maalausta, ojien kaivamista ja pientareiden siistimistä jne.

Tienpito työllistää ympäri vuoden ja koko Suomessa.

Mini- tai SEMI - hallitusneuvottelujen seurauksena saatiin aikaan sopu, jossa työllisyys ja kasvu ovat tärkeässä roolissa. Tämä tarkoittaa isoina otsikoina Pisara-radan rakentamista, Metroverkoston laajentamista ja Tampereen ratikkahanketta. Valtio laittaa siis tässäkin rahaa julkiseen liikenteeseen ja ratoihin. Painopiste on mielestäni liiaksi Etelä-Suomessa.

Toki ruuhkasuomen liikenneongelmat ovat tiedossa ja niihin on puututtava ja asiaa korjattava, mutta muu Suomi jää liiaksi näiden hankkeiden varjoon. Työtä ja kasvua tarvitaan koko maassa.

Viime viikolla Hongan uuden hallin vihkiäisissä kansanedustaja kysyi, että mikä tie se olisi tärkeintä laittaa kuntoon.

Suomen tieverkosto tarvitsee pitkäntähtäimen suunnitelman kunnossapidosta ja korjauksista, sekä riittävän rahoituksen toimenpiteisiin eikä huutoäänestyksellä pintaa tai rataa sinne, mistä eniten ääntä kuuluu.

 Koko tieverkostosta on pidettävä huolta.

Tieverkko on väline sille, että yhteiskunta toimii.  Säännönmukainen tieverkoston korjaaminen takaa paremmat edellytyksen sille, että Suomi ja suomalaiset pysyvät mukana kehityksessä. Toimiva tiestö luo mahdollisuuksia maakunnille ja alueille kehittyä ja olla mukana luomassa kasvua ja mahdollisuuksia olipa sitten kyse matkailusta, teollisuudesta tai kaupasta.

Teiden kunnossapidossa ja rakentamisessa löytyy työtä koko Suomesta, niin teille kuin meillekin!

Sinun,

Satu Koskinen

Avainsanat: tie