Kulttuurimaisema ? Kaunis ja koskematon vaiko ajassa muuttuva?

Share |

Torstai 20.5.2021 - Satu Koskinen


Kirkonkylää halkoo raitti. Raitin molemmin puolin on rakennuksia, jotka kertovat ajasta. Ajasta ennen meitä ja meidän ajaltamme. Eri vuosikymmenten rakennukset ovat asettuneet omille paikoilleen kauniisti – ikään kuin toisiaan tukien.

Osa rakennuksista näkyy uhmaavan aikaa ja osassa aika näkyy.

Keskustelu rakentamisesta – varsinkin julkisesta rakentamisesta – painottuu pitkälti rakennusten hintaan ja ulkonäköön. Haluamme rakentaa kaunista ja kestävää. Sehän on selvä. Kauneus kuitenkin on katsojan silmässä, kuten sanonta kuuluu. Yksi tykkää, että pitkästä tavarasta tulee paras lopputulema ja toiselle elementti on ainut oikea ratkaisu. Hirsi ja betoni nähdään usein vaihtoehtoisina rakennusmateriaaleina. Ihmisillä on vahva näkemys siitä, miltä vaikkapa maatilan päärakennuksen tulee näyttää ja miltä sairaala ei saa näyttää. Niin tai näin, ei ole rakennuksia, jotka säilyisivät ikuisesti.

Suomessa halutaan säilyttää rakennuksia niin, että jälkipolvetkin näkevät niitä. Tämä näkyy rakennusten suojelemisena ja niiden käytön ja/tai korjaamisen rajoittamisena. Näiden suojeltujen rakennusten korjauksista tai purkamisista päättää museo. Pahimmillaan suojelu aiheuttaa rakennuksen omistajalle, julkiselle tai yksityiselle, kustannuksia ja päänvaivaa. Mitä ihmettä teen purkukuntoisella, tähän aikaan sopimattomalla rakennuksella?

Rakennusten suojelun tulisi perustua vapaaehtoisuuteen, myös julkisten rakennusten suojelun. Suuresti arvostan heitä, jotka ottavat projektin haltuun ja entisöivät vanhoja rakennuksia entiseen loistoonsa. Aina ei tällaista korjaavaa ja kunnostavaa tahoa löydy. Silloin voitaisiin tärkeät kohteet kuvata ja kirjoittaa kansiin ja tallettaa digitaalisesti paikkaan, jossa tiedot ovat kaikkien nähtävissä ja luettavissa – historioineen päivineen.

Kulttuurimaisema, eli ihmisen muokkaama maisema, muuttuu vuosien saatossa, mutta tarinat rakennuksista ja ihmisistä, jotka niitä rakensivat kiinnostavat meitä aina vaan. Talletetaan kuvat ja tarinat, mutta annetaan tilaa myös uudelle.

Avainsanat: rakennusten suojelu