Satu Koskinen ehdolle Keskustan Keski-Suomen piirin puheenjohtajaksi

Sunnuntai 12.11.2017

Olen Satu Koskinen, keskustavaikuttaja Karstulasta.

Olen käytettävissänne, kun valitsette Toivakassa 18.11.2017 Keskustan Keski-Suomen piirille puheenjohtajaa.

Keskustassa eletään hallitusvastuun aikaa. Se on ollut ja tulee olemaankin poliittisen toiminnan tärkein tavoite: Olla maan hallituksessa, vaikuttamassa siihen politiikkaan ja lainsäädäntöön, jolla Suomea viedään eteenpäin. Keskustalle tämä hallituskausi on historiallinen myös siksi, että olemme rakentamassa Suomea kohti maakuntahallinnon aikaa ja samalla olemme yhdistämässä sosiaali- ja terveystoimen maakuntahallinnon alle. Kuntien tehtäväkenttä tulee muuttumaan ja painopiste kuntapolitiikassa siirtyy kunnan elinvoiman ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen.

Näiden uudistusten onnistuminen edellyttää tiedonkulkua kuntalaisilta päättäjille ja päättäjiltä kuntalaisille. Keskusta menestyy vain kenttää kuuntelemalla. Minusta me emme tällä hetkellä kerro riittävän selvästi tavoitteitamme Keskustan jäsenille. Myöskään viesti poliittisista onnistumisista tai toisaalta kompromisseista ja niiden syistä eivät tavoita rivijäseniämme. Tähän työhön on myös Keskustan Keski-Suomen piirissä saatava lisää virtaa.

Olen valmis sitoutumaan puolueen toiminnan kehittämiseen koko maakunnan alueella.

Keski-Suomessa on 23 kuntaa, jossa jokaisessa toimii Keskustan kunnallisjärjestö tai pitäjänpaikallisyhdistys. Olemme ehdottomasti maakunnan suurin puolue. Suurimpana pysyminen edellyttää ahkeraa kentän kiertämistä ja vuorovaikutusta. Viestin on kuljettava molempiin suuntiin piiristä kentälle ja kentältä piiriin. Piirin tehtävä on osaltaan tukea ja auttaa kunnallisjärjestöjä toiminnassaan. Tätä työtä meidän pitää yhdessä terävöittää Keski-Suomessa.

Olen Keskustalainen. Liityin jäseneksi vuonna 1988. Puolueen toimintaan minua veti aluksi nimenomaan järjestötyö ja ihmiset. Kuntapolitiikan myötä olen kasvanut keskustalaisuuteen myös puolueen arvojen ja kuntapolitiikan kautta. Koen olevani yksi aateveljien ja sisarien joukossa ja pystyväni paitsi vaikuttamaan politikan kautta myös saavani paljon henkistä pääomaa Keskustan toiminnasta. Ihmisten tapaaminen on järjestötoiminnan suola. Olen joukkuepelaaja politiikassa, mutta uskallan myös tehdä uusia avauksia ja muutosesityksiä tarvittaessa. Puolustan kuntien asemaa ja hyvää terveydenhuoltoa. Kannatan sosiaali- ja terveystoimen integraatiota ja vastustan potilaan tai asiakkaan pompottelua luukulta toiselle. Keski-Suomen eri alueiden vahvuudet tulee tunnustaa ja hyödyntää niin, että ne tuovat alueelleen ja koko maakunnalle lisäarvoa. Kehitettävää on koko maakunnan alueella. Myös resursseja kehittämiseen tulee ohjata koko maakunnan alueelle. Keskuskaupungin vahva rooli maakunnan veturina on koko maakunnan etu.

Lisää ajatuksiani kehittämisestä ja politiikasta yleensä löydät sivuiltani www.satukoskinen.fi

Nähdään Toivakassa lauantaina 18.11.

Keskustaterveisin,

Satu Koskinen

Avainsanat: Keskustan Keski-Suomen piiri