Lasten suojelu on aikuisten asia

Keskiviikko 5.9.2012 - Satu Koskinen

Tämän viikon shokkiuutinen kertoo kahdeksanvuotiaan tytön kuolemasta. Asia on puhtaasti lehtikirjoittelun varassa, mutta juttu karmii selkäpiitä.Jos olisi kuunneltu.. Jos olisi osattu toimia oikein.. Jälkeenpäin on niin helppo esittää kysymyksiä ja olettamia. Lopputulos ei muutu.

Suomessa on sijoitettuna Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan (2010) 14 199 alle kahdeksantoistavuotiasta nuorta, koko tästä ikäryhmästä 1,3 %. Lastensuojelun käyttömenot ovat nousseet vuoden 2006 844 miljoonasta eurosta lähes miljardiin euroon (988m € v. 2010).

Saarikan alueen kuntien lastensuojelun kustannukset olivat vuonna 2011 n. 2,3miljoonaa euroa.

Mitä tällä rahalla tehdään ja mitkä ovat tulokset?

Tilastoista nähdään, että lasten ja nuorten sijoittaminen kodin ulkopuolelle tulee jatkossakin kasvamaan. Yleisesti ollaan yhtä mieltä siitä, että ennaltaehkäisevä toiminta ja varhainen puuttuminen ovat avaimia näiden kustannusten hillitsemiseksi.

Paljon puhuttu ja jo aiemmin hyväksi havaittu lapsiperheiden kotiapu olisi tarpeen.

Keskustelu tämän kahdeksanvuotiaan Lapsen tapauksen ympärillä varmasti jatkuu. Lastensuojelun viranomaisyhteistyön ja muiden verkostojen toimintatapoja tulee tarkastella kriittisesti, mutta rakentavasti niin, että niiden välinen yhteistyö tulee saumattomaksi ja joustavaksi ja lapsen etua ajavaksi.

On tärkeää, että lastensuojelun perimmäinen tarkoitus, suojella lasta, toteutuu. Kaikki muut asiat tässä ympärillä ovat keinoja päästä tähän tavoitteeseen.

Onko keinovalikoimamme oikea?

 

Avainsanat: lastensuojelu, kotiapu