Polkuni politiikkaan

 

Olen aloittanut matkani yhteisten asioiden parissa etujärjestötoiminnasta. Toiminta maataloustuottajien edunvalvonnan parissa tuli tutuksi kunta- maakunta ja valtakunnan tasolla. Kuudessatoista vuodessa tuli selvä kuva siitä, että ilman edunvalvontaa ei maatalousyrittäjän ääni kuuluisi politiikan kentällä.

Kunnallispoliitiikassa olen ollut mukana vuodesta 1993.

Olen saanut olla mukana päätöksenteossa erilaisissa rooleissa. Politiikan leipälajikseni on muodostunut sote. Karstulassa sosiaali- ja terveystoimi on ollut Saarikan järjestettävänä jo vuosia, joten alueuudistuksella tavoitteena oleva sosiaali ja terveystoimen siirtäminen leveämmille harteille on täällä Saarikan alueella jo kertaalleen tehty – toki hiukan pienemmässä mittakaavassa.

Yrittäjyys on itselleni tärkeä asia. Olen toiminut yrittäjänä vuodesta 1992 lähtien. Mitä kauemmin olen tätä työtä tehnyt, sitä tärkeämmäksi koen kouluttautumisen, itsensä kehittämisen ja uusien toimintatapojen opettelemisen. Jos ei itse kehity ei yrityskään voi menestyä. Lainsäädännön uudet tuulet ja haasteet pitävät myös virkeänä. Ja niitä on syytä seurata.

Minulta kysytään aika ajoin, mitä olen päättäjänä saanut aikaan?

Ihan nuorena päättäjänä tuntui hienolta, kun saimme silloisen oman ikäluokkani kanssa läpi päätöksen, että myös maatalousyrittäjien lapsilla on oikeus päästä päivähoitoon. Tulkinta oli tuolloin niin, että kun on kotonaan töissä ei tarvitse lapselle hoitopaikkaa. Seuraava saavutus oli Saarikan perustaminen (silloin) kuuden kunnan alueelle. Uusimmista hankkeista Sairaala Novan valmistuminen tuntui erityisen hienolta.

Päätöksiä ei tehdä yksin, eikä juuri koskaan voi sanoa, että minä tein tämän. Vaikuttaminen on yhteistyötä. Se on yhteistyötä eri toimijoiden, poliittisten puolueiden ja eri ikäisten naisten ja miesten kanssa. Tästä yhteistyöstä syntyvät päätökset. Silloin kun on luottamusta ja osaamista, asiat menevät eteenpäin hyvällä tuulella ja nopeudella. Tärkein saavutus päättäjänä onkin ollut se, että on saanut tehdä työtä erilaisten ihmisten kanssa. Ja sitä työtä olen valmis edelleen tekemään. Koko sydämestäni.

Kolme tärkeintä arvoani politiikassa

Sitoutuminen

Minusta politiikassa on hyvä tunnustaa väriä. Kertoa avoimesti millä arvoilla ja tavoitteilla päättäjänä toimii. Itse olen Keskustalainen ja toimin niiden arvojen mukaisesti. Päättäjänä on tärkeä myös sitoutua niihin tehtäviin, joita hoitaakseen vaaleissa saa.

Tasa-arvo

Kannatan politiikassa tasa-arvoa. Tasa-arvo on toisen ihmisen kunnioittamista.

Rehellisyys

Päätöksiä joutuu aina aika ajoin perustelemaan. Oman mielipiteen kertominen selkeästi ja suoraan on  minusta oikea tapa toimia. Silti ei tarvitse loukata toisia vaikka suoraan sanookin.