Siitä tuli sitten hyvinvointialue eikä sote-alue. Neljäntoista vuoden poliittinen vääntö ja lainoppineiden pohdinta alkaa lähestyä huipennustaan kun 23.1.2022 käydään aluevaalit. Kaikkialla muualla Suomessa paitsi Helsingissä.

Olen saanut olla mukana päättäjänä nämä 14 vuotta, jona Sotea on suunniteltu. Tämä viimeisin versio, joka nyt siis vaaleihin huipentuu, on paras, joka neuvoteltua on saatu. Se ei ole valmis eikä varmastikaan täydellinen, mutta se on hyvä alku. Tällä mennään.

Vaaleissa valitaan hyvinvointialueiden aluevaltuustoon valtuutetut kahdellakymmenellä yhdellä alueella Suomessa. Keski-Suomi on yksi noista alueista. Hyvinvointialueen tehtävänä on sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä palo- ja pelastustoimen järjestäminen koko maakunnan, Keski-Suomessa kaikkien 22 kunnan alueella. Vaaleilla valitaan 69 valtuutettua Keski-Suomessa. Vaalialueena on koko maakunta, joten voit äänestää myös kotikuntasi ulkopuolella ehdolla olevaa ehdokasta.

Vaaleja käydään poikkeuksellisissa oloissa. Korona ja sen taltuttamiseksi asetettu lainsäädäntö vaikeuttavat kanssakäymistä ja perinteistä vaalityötä. Tähän tietoon emme tapaa tupailloissa, paitsi verkossa. Myös lehtien palstoilta löytyy ehdokkaita valittavaksi ja vertailtavaksi. Tässä vaiheessa valitsin miekkaakin terävämmän vaihtoehdon ja tartuin kynään (tai tässä tapauksessa näppäimistöön).

Olen hajautetun yhteiskunnan kannalla. Hajautettu yhteiskunta vaatii myös hajautetut palvelut. Verovaroilla tuotettuja peruspalveluita on oltava saatavilla kaikissa kunnissa.

Jokaisessa kunnassa tulee olla vähintään yksi sote-keskus. Minusta tämä on kohtuullinen vaatimus.

Uuden järjestelmän toimivuuden mittaa se, kuinka se palvelee heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä.

Heitä, joilla ei ole autoa. Heitä, joilla ei ole toista ihmistä tukenaan. Heitä, joilla ei ole varaa. Tai heitä, jotka eivät sairauden tai vamman takia itse pysty. Palvelujen tulee olla myös heidän saatavillaan ja saavutettavissaan.

Palveluverkko onkin tulevan aluevaltuuston yksi tärkeimpiä päätöksiä.

Tavoitteena pitää olla kattava palvelujen verkosto, joka vastaa alueen asukkaiden tarpeisiin.  Myös mobiilit ja sähköiset palvelut ovat osa tuota verkostoa.

Uuden hyvinvointialueen tulee seurata aikaansa, uskaltaa uudistua ja suunnitella toimintaansa aina potilas tai asiakas edellä. Koska heitä varten se on olemassa. Niin terveydenhuollon, sosiaalitoimen kuin palo- ja pelastustoimenkin osalta.

Hyvinvointialue on ihmistä varten. Organisaation tehtävä on järjestää palvelu.

Oikein hyvää uutta vuotta 2022 Sinulle ja läheisillesi.

Satu Koskinen, aluevaaliehdokas numero 396 Keski-Suomessa